REGULAMIN

REGULAMIN

Sklep internetowy Adlight.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.

Sklep prowadzony jest przez firmę ADLIGHT ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NIP: 645-229-32-51, REGON: 242997827. Sklep nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej.

Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu (szczegóły zobacz w „JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE” - można to zrobić również automatycznie tworząc zamówienie). Stworzone konto użytkownika będzie zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania danych firmy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta użytkownika w systemie. Tylko prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania jest warunkiem realizacji zamówienia.

Zamawiający poprzez zarejestrowanie się w sklepie internetowym AdLight, wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do likwidacji konta użytkownika jak również do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt tel +48 500302300 lub e-mail: sklep@adlight.com.pl

 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony Sklepu w sieci Internet, są produkty przedstawione w ofercie w chwili składania zamówienia.

Znajdujące się w ofercie sklepu produkty są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

Produkty oznaczone jako "wyprzedaż" są produktami nie używanymi, w sporadycznych przypadkach ich data produkcji może być dłuższa niż 1 rok. Produkty te objęte są pełną 12 miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu.

Dostępność produktów zostaje każdorazowo potwierdzana przez Dział Realizacji Zamówień Sklepu.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.

W przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji.

 

ZAMÓWIENIA

Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą.

Klient tworzy zamówienie wypełniając wirtualny koszyk. Więcej o wyborze produktów w zakładce "Jak złożyć zamówienie”

Klient po złożeniu zamówienia otrzyma zwrotny e-mail potwierdzający złożone zamówienie oraz dostępność towaru. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie wysłania przez Dział Realizacji Zamówienia firmy Adlight potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie tego statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą Adlight.

Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Wysyłka zamówionego asortymentu po wyborze formy płatności PRZELEW BANKOWY następuje dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy. W szczególnych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. W przypadku braku wpływu środków – zamówienie może zostać anulowane o czym Klient zostanie poinformowany.

O ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia z powodowanych brakami magazynowymi Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

Minimalna wartość zamówienia, które może zostać przyjęta do realizacji wynosi 30 PLN.

 

WIRTUALNY KOSZYK

Towar znajdujący się w koszyku Klienta pozostaje własnością sklepu do momentu zakończenia procesu zamawiania. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

 

FORMY PŁATNOŚCI

Sklep AdLight preferuje następujące formy płatności:

Przelew na konto firmy:

ADLIGHT ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

ul. BYTOMSKA 64

ING BANK ŚLĄSKI 72 1050 1230 1000 0090 9717 8322

W tytule przelewu należy podać nr zamówienia wyświetlony podczas akceptowania zamówienia.

 

Za pobraniem - należność uiszczana u kuriera przy odbiorze towaru, dodatkowa opłata 5,00 PLN + VAT 23%.

 

DOWODY ZAKUPU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 1661) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej, Kupujący ma możliwość zaakceptowania wystawienia i przesyłania faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika.

W przypadku akceptacji przesłania faktury w formie elektronicznej, za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

W przypadku braku akceptacji klienta na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.

Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

 

WARUNKI DOSTAWY i KOSZTY WYSYŁKI

Dostawy zamawianych w sklepie internetowym AdLight produktów realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Klient przy akceptacji zamówienia jest informowany (poprzez zmiany statusów) o dostępności towaru, od której zależy termin dostawy.

Dostawy realizowane są tylko i wyłącznie poprzez przedstawiciela firmy kurierskiej.

Koszty przesyłki pokrywane są przez zamawiającego. Koszt ten wynosi 16,00 zł netto (19,68 zł z podatkiem VAT) i zawiera opcję Ubezpieczenia przesyłki.

Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jej zawartości w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać wraz z przewoźnikiem protokół powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki od firmy kurierskiej na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki.

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu bedą rozpatrywane pod warunkiem sprawdzenia stanu technicznego przesyłki w obecności kuriera i sporządzenia wraz z kurierem protokołu uszkodzenia.

Reklamacje jakościowe w okresie objętym gwarancją należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. Reklamacje będą przyjmowane jedynie na piśmie.

Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi AdLight, należy ją odesłać za pośrednictwem firmy Kurierskiej UPS, DHL lub DPD.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy wraz z podaniem przyczyny oraz dowód dostawy/fakturę VAT

Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu..

Firma AdLight gwarantuje zwrot wartości produktu. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.

Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient deklaruje, iż poprzez złożenie zamówienia potwierdza zapoznanie się z regulaminem Sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.

Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.

 

Szybki kontakt

tel/fax: (32) 285 24 98

 +48 (0) 501 319 677

 sklep@adlight.com.pl

Przesyłka kurierska

 

 
 

Szybkie logowanie

Najczęciej kupowane